Kontakt

Styregruppe medlemmer
Formand/Klasserepræsentant
Ivan Hansen
Skallerupvej 667
9800 Hjørring
Telefon: +45 2022 8579
E-mail: formand@syverrace.dk

Styregruppemedlem
Mikkel Holch
Rosenvangs Allé 241
8270 Højbjerg
Telefon: +45 2670 2342
E-mail: mikkelholch@gmail.com

Styregruppemedlem
Christian Sørensen
Banevej 8E
8700 Horsens
Telefon: +45 6061 6378
E-mail: jegharhafthund@sol.dk

Styregruppemedlem
Carsten Lauridsen
Søndervangvej 17
6800 Varde
Telefon: +45 4027 5517
E-mail: carsten@carstensmc.dk

Øvrige navne
Revisor
Lars Jensen
Rosenvej 1, Allslev
6800 Varde
Telefon: +45 4033 3329
E-mail: alslevmb@gmail.com

Teknisk Repræsentant
Stig Jensen
Telefon: +45 6074 7112
E-mail: teknisk@syverrace.dk

Webmaster
Jacob Pedersen
Telefon: +45 2149 1575
E-mail: webmaster@syverrace.dk